Loras Yayınları’na Eser Gönderirken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Genel İlkeler Hakkında:

 1. Metinler hakkındaki tüm yasal sorumluluğun yazarına ait olduğu bilinmelidir.
 2. Eserler yayın kurulumuzca değerlendirilecek ve yazara 3 ay içerisinde geri bildirimde bulunulacaktır.
 3. Yayınevimiz periyodik olarak yayınlar yapacak olup kitapların basımına karar verilmesi halinde yayın dönemini ve sırasını bekleyeceği bilinmelidir.
 4. Eserlerin; toplumu ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı unsurlar ile milli ve manevi değerlere karşı olumsuz tavırlar içermemesine özen gösterilecektir.
 5. Yayınevimize iletmiş olduğunuz dosyalar; akademisyen ve sanatçılardan oluşan bir kurula türlerine göre havale edilecek ve kurulun her üyesinin ayrı ayrı görüşleri neticesinde karar verilecektir.
 6. Yayınlanacak eserlerde aranacak ilk ve en önemli özellikler olarak; niteliği, yetkinliği ve estetiği esas alacağımızın bilinmesi gerekmektedir.
 7. Yayınevimiz eserin tüm tasarım ve dizgi işlemlerini kendi standartlarında belirlemeye ve işlemeye yetkilidir.
 8. Eser hakkında kendisine üç aylık süre içerisinde cevap verilmeyen dosya sahiplerinin cevap süresi sonuna kadar ilgili dosyayı bir başka yayınevine göndermemesi gerekmektedir. Aksi halde eser incelemeden çıkarılacaktır.

Metinlerin Gönderileceği Biçim Hakkında;

 1. Öncelikle yazarın biyografisi ile eserin özeti eserden ayrı bir word dosyası olarak aynı mailde gönderilmelidir.
 2. Metinler, Word belgesi olarak, dört taraftan 2.5 cm sayfa düzeninde, 12 punto, Times New Roman fontu ile iki yana hizalı olarak gönderilmelidir.
 3. Kitabın başlığı ilk sayfada yazar ismi ile birlikte yer almalı, diğer sayfalar her başlık yeni bir sayfada başlayacak şekilde yerleştirilmelidir.
 4. Kitabın ana ve alt başlıkları numaralandırılmalı, başlıklardan sonra en az bir boşluk bırakılmalıdır. Yine başlıkların “kalın/bolt” yazılmasına dikkat edilmelidir.
 5. Paragraf tercihleri 0 ile 12 nk arasında olabilir. Satır ve paragraf aralığı 1 ile 1,5 arasında olabilir.
 6. Dipnot tercihlerinde APA kullanılması gerekmekte, yazarın ayrıca açıklamak istediği konular ise klasik dipnot şeklinde gönderilebilecektir.

Yazarın eseri hakkında özel olarak belirtmek istediği hususlar biyografi ve eser özetinin gönderileceği word belgesinde yazılmalıdır.

BeyazBulut Kitap Yayın İlkeleri

1. Kitapların içeriği çocuğa görelik kriterlerine uygun; hem dil hem de konu itibarıyla seviyeye göre olmalıdır.

2. Kitaplar, çocuk gerçekliğini yansıtacak bir biçimde hazırlanmalı, çocuk dünyası ile uyumsuz, ayrıksı ve çocukluk alanı dışında bir içerik barındırmamalıdır.

3. Kitaplar dil estetiği (edebiyat), görsel ve yapısal estetik ilkeleri çerçevesinde bütüncül bir estetik bakış açısı ile hazırlanmalıdır.

4. Kitaplarda kullanılan dilde, basitlik değil sadelik aranır; yoğun ve karmaşık bir dil ve içerik kullanımı kitapların kapsamı dışındadır.

5. Kitaplarda geçen konuların hayatta işlevsel bir karşılığı olmalıdır. Bu salt gerçekçilik anlamına gelmediği gibi kurmaca ve hayal gücü ile de işlevsel bir içerik oluşturulabilecektir.

6. Kitaplarda güdümlü bir dil ve içerik bulunmamalıdır. Bunun dışında popüler bir dil kullanımı, değerlere aykırılık ve bir hayat tarzının ya da ürünün reklamı ve özendirmesi gibi unsurlara kitaplarda yer verilmemelidir.

7. Kitaplardaki çocuk edebiyatı içeriği çift anlamlılık yapısı içerisinde yetişkinlere de çocuklara da yönelen zengin bir içeriği bünyesinde barındırmalıdır.

8. Kitaplarda didaktik bir bakış açısı yerine hissettirme, sezinletme gibi duyuşsal eğitim kanalları kullanılmalı, bilişsel bir yoğunluk kesinlikle tercih edilmemelidir. Çocuğa parmak sallayan ve onu buyurgan ifadelerle yönlendirmeye çalışan bir dil yerine çocuğu önemseyen ve onu anlamaya çalışan bir dil kullanılmalıdır.

9. Kitaplarda, yerine uygun düşecek şekilde mizahi bir dile yer verilebilecektir. Espriler ve kullanılacak dil oyunlarında zekâ unsuru göz önünde bulundurulmalı ve eserler çocuğu hafife alacak bir bakış açısıyla üretilmemelidir.

10. Kitaplar; mükemmel çocuk, pürüzsüz dünya, problemsiz hikâyeler ve karakterler şeklinde dünya gerçekliğiyle uyuşmayacak tozpembe bir bakış açısıyla oluşturulmamalıdır. Hayatın doğal seyri içerisinde çocukları hayat deneyimine hazırlayacak dozunda bir gerçekçilikle hareket edilmelidir.