Abdullah Kasay

1987 yılında Konya Meram’da doğdu. 2008 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı’nda göreve başladı. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Felsefesi yüksek lisansını “Çağdaş Türk Düşüncesinde Gelenekselci Ekol’ün (Tradisyonalizm) Eleştirisi” isimli tezle 2019 yılında tamamladı. Halen Konya’da öğretmen olarak görev yapmakta olup, çeşitli öykü ve düşünce yazıları farklı edebiyat dergilerinde yayımlanmaktadır. Perdenin Ötesine Bakmak – Yazarın Sineması isimli kitabın (Çizgi Yayınları, 2019) editörlüğünü üstlenmiştir. Düşüncemizde Gelenekselci Ekol (Tradisyonalizm) Eleştirisi isimli bir kitabı (Pruva Yayınları, 2020) bulunmaktadır. 2011 yılından beri yayın hayatına devam eden Mahalle Mektebi Dergisi’nin yazı işleri müdürlüğünü sürdürmektedir.

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.